Ari Purnami, S.Pd.
NIK: 3401104802920001
NIP: -
NUPTK: 6540770671230012
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Kulon Progo, 8 Februari 1992
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pend. Matematika
Status: GTY
Jenis GTK: Guru Kelas
Alamat : Pronosutan, Kembang, Nanggulan, Kulon progo