Titik Nur Aini, S.Pd.
NIK: 3404034607750001
NIP: -
NUPTK: 8038753654300003
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Sleman, 6 Juli 1975
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: PGSD
Status: GTY
Jenis GTK: Guru Kelas
Alamat : Klisat, Sumbersari, Moyudan, Sleman